Mgr. Radka Víchová

 • Jsem Radka – žena, manželka, matka tří dětí, psycholožka a terapeutka.
 • Vystudovala jsem psychologii na FF UK.
 • Absolventka výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, základního výcviku mindfulness a krizové intervence.
 • V roce 2021 jsem dokončila výcvik v biosyntetické psychoterapii a výcvik v metodě Sandplaying.
 • V současné době jsem frekventantkou arteterapeutického výcviku.
 • Jedenáct let jsem pracovala jako školní psycholožka, kde jsem se věnovala psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči). V současné době pracuji jako terapeutka ve Středisku výchovné péče, kde se nejčastěji setkávám s výchovnými, vzdělávacími a rodinnými problémy.
 • Při práci s dětskou klientelou nejčastěji řešíme hyperaktivitu a poruchy pozornosti, vztahy v rodině a ve škole, rozvody, vrstevnické či sourozenecké neshody. V rámci terapií pro děti nabízím metody neuro-vývojové stimulace “Pohybem se učíme”, Jógu pro děti či MISP.
 • S dospívajícími a dospělými klienty nejčastěji procházíme vztahovou problematikou k sobě, i k druhým a všemi změnami, které přináší život samotný.
 • Nabízím také přístupy a terapii orientovanou na tělo. Věřím, že tělo nám je oporou a odráží  vnitřní pravdu, tudíž mě vyhledávají klienti s psychosomatickými obtížemi a rekreační i vrcholoví sportovci.
 • Ráda pracuji pomocí projektivních, neverbálních, kresebných, příběhových i dalších kreativních metod.
 • V rámci terapie nejen s dětmi využívám i herního pískoviště tzv. Sandplaying.
 • Spolupracuji jako terapeutka se Sociální klinikou a Thomayerovou nemocnicí, pro kterou dlouhodobě vedu individuální i skupinové supervize dobrovolníků.
 • Společně s manželem  jsme v roce 2015 otevřeli naše Tema.
 • Pracuji pod supervizí garantovanou ČIS a ČIB.
portret-rv

Moje Specializace

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné a školní poradenství
 • Krizová intervence
 • Individuální terapie pro děti, dospívající a dospělé
 • Sportovní psychologie
 • Neurovývojová stimulace
 • Mindfulness
 • Jóga pro děti
 • Sandplaying
 • Terapie přírodou, terapie v chůzi
 • Intervize, supervize

Máte zájem o moje služby? Kontaktujte mě. 

Omlouvám se případným zájemcům o mé služby, ale v současné době mám stále zcela naplněnou kapacitu a nové klienty nemůžu přijímat.

V případě  zájmu  Vám nabízím rezervaci termínu od poloviny září 2021. Děkuji za pochopení.

kompas
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt