Mgr. Radka Víchová

 • Jsem Radka – žena, manželka, matka tří dětí, psycholožka a terapeutka. Také dcera, sestra, teta, kolegyně, kamarádka, lektorka….
 • Vystudovala jsem psychologii na FF UK.
 • Absolventka výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, základního výcviku mindfulness a krizové intervence.
 • V letošním roce jsem dokončila výcvik v biosyntetické psychoterapii a výcvik v metodě Sandplaying.
 • V současné době jsem frekventantkou arteterapeutického výcviku.
 • Třináctým rokem pracuji jako školní psycholožka, kde se věnuji převážně psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči).
 • Pracovala jsem jako terapeutka ve Středisku výchovné péče, kde jsem se nejčastěji setkávala s výchovnými, vzdělávacími a rodinnými problémy.
 • Při práci s dětskou klientelou nejčastěji řešíme hyperaktivitu a poruchy pozornosti, vztahy v rodině a ve škole, rozvody, vrstevnické či sourozenecké neshody. V rámci terapií pro děti nabízím metody neuro-vývojové stimulace “Pohybem se učíme”, Jógu pro děti či MISP.
 • S dospívajícími a dospělými klienty nejčastěji procházíme vztahovou problematikou k sobě, i k druhým a všemi změnami, které přináší život samotný.
 • Nabízím také přístupy a terapii orientovanou na tělo. Věřím, že tělo nám je oporou a odráží  vnitřní pravdu, tudíž mě vyhledávají klienti s psychosomatickými obtížemi a rekreační i vrcholoví sportovci.
 • Ráda pracuji pomocí projektivních, neverbálních, kresebných, příběhových i dalších kreativních metod.
 • V rámci terapie nejen s dětmi využívám i herního pískoviště tzv. Sandplaying.
 • Spolupracuji jako terapeutka se Sociální klinikou a Thomayerovou nemocnicí, pro kterou dlouhodobě vedu individuální i skupinové supervize dobrovolníků.
 • Jsem členem lektorského a metodického týmu organizace Nevypusť duši.
 • Společně s manželem  jsme v roce 2015 otevřeli naše Tema.
 • Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.
 • Pracuji pod supervizí garantovanou ČIS a ČIB.
portret-rv

Moje Specializace

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné a školní poradenství
 • Krizová intervence
 • Individuální terapie pro děti, dospívající a dospělé
 • Sportovní psychologie
 • Neurovývojová stimulace
 • Mindfulness
 • Jóga pro děti
 • Sandplaying
 • Terapie přírodou, terapie v chůzi
 • Intervize, supervize

Máte zájem o moje služby? Kontaktujte mě. 

Omlouvám se případným zájemcům o mé služby, ale v současné době mám stále zcela naplněnou kapacitu a nové klienty nemůžu přijímat.

V případě  zájmu nabízím rezervaci termínu na listopad 2021. Děkuji moc za pochopení a trpělivost.

kompas
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt