Mgr. Radka Víchová

 • Jsem Radka – žena, manželka, matka tří dětí, psycholožka, psychoterapeutka. Také dcera, sestra, teta, kolegyně, kamarádka, lektorka….
 • Vystudovala jsem psychologii i pedagogiku na FF UK.
 • Absolventka výcviků v tomto pořadí: výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, výcviku krizové intervence pro dospělé i děti, základního výcviku mindfulness, výcviku v biosyntetické psychoterapii, výcviku v metodě Sandplaying, arteterapeutického výcviku.
 • V současné době 2023 – 2025 jsem frekventantkou výcviku Integrativní párové terapie a partnerského poradenství pořádaném – www.inpat.cz
 • Nejen pro účinky vůní t.č. navštěvuji ještě aromaterapeutický výcvik.
 • 14 let jsem pracovala jako školní psycholožka na základní i střední škole, kde jsem se věnovala převážně psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči).
 • Pracovala jsem jako terapeutka ve Středisku výchovné péče, kde jsem se nejčastěji setkávala s výchovnými, vzdělávacími a rodinnými problémy.
 • Při práci s dětskou klientelou nejčastěji řešíme hyperaktivitu a poruchy pozornosti, vztahy v rodině a ve škole, rozvody, vrstevnické či sourozenecké neshody. V rámci terapií pro děti nabízím metody neuro-vývojové stimulace “Pohybem se učíme”, Jógu pro děti či MISP.  Nejčastěji při práci s mladšími dětmi využívám herního pískoviště tzv. Sandplaying.
 • S dospívajícími a dospělými klienty procházíme vztahovou problematikou k sobě, i k druhým a všemi změnami, které přináší život samotný.
 • Nabízím také přístupy a terapii orientovanou na tělo. Věřím, že tělo nám je oporou a odráží  vnitřní pravdu, tudíž mě vyhledávají klienti s psychosomatickými obtížemi a rekreační i vrcholoví sportovci.
 • Ráda pracuji pomocí projektivních, neverbálních, kresebných, příběhových i dalších kreativních metod.
 • Spolupracuji jako dobrovolná terapeutka se Sociální klinikou a Thomayerovou nemocnicí, pro kterou dlouhodobě vedu individuální i skupinové supervize dobrovolníků.
 • Jsem členkou lektorského a metodického týmu neziskové organizace Nevypusť duši.
 • Pracuji pod supervizí garantovanou ČIS a ČIB.
 • Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.

portret-rv

Moje Specializace

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné a školní poradenství
 • Krizová intervence
 • Individuální terapie pro děti, dospívající a dospělé
 • Práce s páry – nově od ledna 2024
 • Sportovní psychologie
 • Neurovývojová stimulace
 • Mindfulness
 • Jóga pro děti
 • Sandplaying
 • Arteterapie a artefiletika
 • Terapie přírodou, terapie v chůzi
 • Intervize, supervize

Máte zájem o moje služby? Kontaktujte mě. 

Omlouvám se případným zájemcům o mé služby, ale v současné době mám stále zcela naplněnou kapacitu a nové klienty do individuální terapie nemůžu přijímat.

V případě Vašeho zájmu nabízím od ledna 2024 nově službu práce s páry.

Děkuji moc za pochopení a trpělivost.

PS: Pokud se jedná ve Vašem případě o akutní a intenzivní obtíže, které nesnesou dalšího odkládání, tak Vám doporučuji obrátit se na Vaší zdravotní pojišťovnu, která má povinnost ze zákona zajistit každému pojištěnci dostupnou péči, lze zaslat připomínku na https://nedostupnapece.mzcr.cz/ nebo vyhledat možnosti u kolegů a kolegyň na https://nepanikar.eu/ – mapa pomoci.
Věřím, že se Vám v brzké době podaří najít vhodnou podporu a pomoc.

kompas
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt