kompas

Naše cesta

Každý z nás je v životě konfrontován s různými překážkami. Někdy se je snažíme nevidět nebo obejít, ale jindy se jim potřebujeme postavit zpříma. Pokud k tomu v sobě najdete odvahu, staneme se rádi vašimi dočasnými průvodci.

Může jít jen o krátký výlet – poradenství, kdy se jednou či víckrát setkáme a řešíme konkrétní problémy, dáváme praktická doporučení, tipy, případně rady. Jindy se túra protáhne na delší dobu a může se změnit v psychoterapii. Někdy se může stát, že se na nás překážek sesype tolik, že nás téměř zavalí, a v tom případě se hodí krátkodobější a podpůrná krizová intervence, která Vám pomůže postavit se znovu na vlastní nohy. Dětský věk s sebou přináší lecjaké výzvy související se školou a učením, a k tomu máme připravenou stezku speciálně pedagogické péče.

PRO ZVÍDAVÉ ČTENÁŘE >>

Terapeutická cesta může být zrcadlem, ve kterém se odráží náš život, a zároveň možnou inspirací. Naše práce je různorodá a přitom ve své podstatě podobná. Snažíme se společně s Vámi hledat ten Váš jedinečný příběh. Najít Váš vnitřní kompas, podle kterého sami poznáte, která cesta je pro Vás ta pravá. Každý ho máme v sobě a někdy stačí zorientovat se, kde právě jsme, dobře naslouchat tomu, co se v nás děje, vidět možnosti změny, protože vždy máme volbu rozhodnout se, a udělat první kroky.

Nabízíme Vám rozmanité služby a přístupy – a tak jako na turistických trasách, můžete si vybrat barvu, směr a odborníka, se kterým budete tu svou cestu prozkoumávat. Můžeme se spolu vydat všemi směry, přičemž nahoru nutně neznamená dobře a dolů špatně. A nezapomeňte, že hlavním aktérem svého života jste Vy sami! Naším cílem je, abyste dál dokázali pokračovat samostatně.

Pojďme se vydat SPOLU NAHORU I DOLU!

 

Od roku 2019 uvádíme do praxe novou terapeutickou pomůcku pro děti – ručně na míru vyráběné Nadopáky.

 

Od roku 2020 nabízíme nejen dětským klientům v rámci terapie využití herního pískoviště – Sandplaying.

 

 

kompas
kompas

Některé z našich služeb

Psychologické poradenství

 • obtíže související s vývojem dítěte
 • výchovná problematika
 • školní poradenství
 • vztahové a komunikační obtíže
 • partnerská problematika
 • psychosomatické obtíže

Psychoterapie

 • pro děti, dospívající, dospělé
 • u nejmladších formou hry
 • individuální, párová, rodinná
 • sebepoznání, seberozvoj
 • hledání smyslu života
 • potřeba změny

Krizová intervence

 • bezprostřední, rychlá pomoc
 • velmi zátěžové situace
 • traumatické situace
 • stabilizace a podpora
 • návrat kontroly nad sebou i situací
 • práce verbální i s tělem

Speciální pedagogika

 • poradenství pro předškolní a školní věk
 • školní zralost
 • diagnostika specifických poruch učení
 • nápravy specifických poruch učení
 • programy na rozvoj pozornosti
 • programy pro oslabené oblasti

Náš tým

Mgr. Radka Lenská

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné a školní poradenství
 • Rodinná terapie
 • Krizová intervence
 • Psychologická péče pro učitele
 • Programy na rozvoj pozornosti – KUPOZ, Ropratem
 • Skupiny sociálních dovedností

PhDr. Lenka Bezděková

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné poradenství pro děti předškolního a školního věku
 • Individuální terapie pro děti, dospívající a dospělé
 • Relaxační techniky
 • Práce se stresem
 • Schmittovy masáže

Mgr. Václava Hübschová

 • Speciálně pedagogické poradenství
 • Reedukace specifických poruch učení
 • Diagnostika školní připravenosti
 • Příprava předškoláků na vstup do základní školy
 • Péče o děti s odkladem školní docházky
 • Stimulační programy pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Hypo, Maxík
 • Programy pro rozvoj pozornosti a kognitivních funkcí u dětí školního věku – KUPOZ, Ropratem, FIE

Mgr. Radka Víchová

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné a školní poradenství
 • Krizová intervence
 • Individuální terapie pro děti, dospívající a dospělé
 • Sportovní psychologie
 • Neurovývojová stimulace
 • Mindfulness
 • Jóga pro děti
 • Sandplaying
kompas

Na cestě jsme potkaly

Ing. Jana Nováčková

provázení pozůstalých nebo lidí v těžké životní situaci. Problematika práce v sektoru nadnárodních společností, koučink

Mgr. Šárka Provazníková

Alexandrova technika (práce s tělem, uvolnění napětí, stresu, zbavení se nefunkčních pohybových stereotypů)

Mgr. Zuzana Ouředníčková

muzikoterapie, práce s dětmi s kombinovaným postižením, nevidomými

Mgr. Lucie Šídová

vzdělávání, poradenství a další aktivity v oblasti sexuality lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek

Ing. Jan Novák Ph.D.

terapeutické masáže a práce s tělem, semináře a kurzy reflexní terapie, qigongu a meditací

Ilona Melicharová

první neklamní agentura, realizace téměř jakéhokoliv projektu, který míří o krok dál, než je jen vlastni zisk,
grafické služby, ruční výroba terapeutických Chlácholíků, podpora dětí v lesní školce

Ing. arch. Lucie Ernestová

ilustrátorka inspiračních karet pro rozvoj upřímné komunikace na důležitá životní témata, kreativní grafička, tvořitelka deskových her

Mgr. Diaraye Baldé

odborné adiktologické poradenství,adiktologická terapie s adolescenty, dospělými ohroženými látkovou i nelátkovou závislostí

Eva Dorňáková

Feldenkraisova metoda, masáže s laskavostí ve svých dlaních a svém srdci masíruji ženy, muže i děti lektorka jógy

tel: 608 722 515
web: relax-yoga.cz
e- mail: eva.dornakova@gmail.com
skype: ewicek26

Kontaktuje nás

Spolu nahoru i dolu

Palác Charitas
Karlovo náměstí 317/5
Praha 2 – Nové Město
120 00

Mgr. Radka Lenská – Psycholog

PhDr. Lenka Bezděková – Psycholog

Mgr. Radka Víchová – Psycholog

Mgr. Václava Hübschová – Speciální pedagog

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt