Mgr. Radka Lenská

 • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
 • Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii.
 • V oblasti dalšího vzdělávání jsem absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci, dále pak mnoho kursů zaměřených zejména na školní a výchovnou problematiku, šikanu, kyberšikanu a terapeutickou práci s dětmi a dospívajícími.
 • Dále jsem absolvovala kurz kognitivně behaviorálního přístupu k terapii obezity u společnosti STOB. Věnuji se zejména dětem a mladistvým s obezitou a spolupráci s jejich rodinami. Zabývám se nejen snížením váhy u těchto klientů, ale pracujeme i na jejich sebevědomí a změnách v životním stylu.
 • Věnuji se práci s rodinami, které překonávají nějakou potíž či problém se svými dětmi. Mohou to být potíže ve škole, potíže v rámci rodiny, psychosomatické problémy apod. Pracuji i s rodinami „dospělých dětí“.
 • S pedagogy pracuji zejména na prevenci vyhoření, případně poskytuji krizovou intervenci v případě, kdy se již klient k vyhoření blíží.
 • V rámci psychologického poradenství se na mě rodiče nejmenších dětí nejčastěji obracejí s potížemi se separací, zvykání si na předškolní zařízení, potížemi se spánkem, jídlem či vyměšováním. Často také řešíme sourozeneckou rivalitu. Rodiče nejmenších dětí pak nejčastěji řeší potíže s přijetím rodičovské role, nejistotu ve výchově, nespokojenost na rodičovské dovolené či mezigenerační spory v rodině.
 • U školáků řešíme nejčastěji potíže spojené se školní docházkou – často se setkávám s dětmi, „na které si stále někdo stěžuje“. Zabývám se dětmi hyperaktivními, s projevy ADHD.  Často řešíme přijetí dětí jejich vrstevníky, šikanu či kyberšikanu. Pracuji s rodiči, kterým se nedaří účelně komunikovat se školním zařízením či s rodiči, kterým se nedaří nastavovat svým dětem jasné hranice a připadají si bezmocní.
 • U „puberťáků“ a adolescentů řešíme nejčastěji obtížné období vzdoru a nerespektování autorit, potíže s vymezováním hranic a hledáním nových pravidel, sebepoškozování, hledání sebe sama, nadužívání informačních technologií či potíže se separaci od rodiny.
 • U mladších dětí nabízím možnost péče v jejich přirozeném prostředí. U starších dětí možnost konzultace s učiteli či vedením školy.
 • Souběžně se soukromou praxí dlouhodobě pracuji na základní škole jako školní psycholog. V minulosti jsem také pracovala jako konzultant na Lince bezpečí.
portret1

Moje Specializace

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné a školní poradenství
 • Rodinná terapie
 • Krizová intervence
 • Psychologická péče pro učitele
 • Programy na rozvoj pozornosti – KUPOZ, Ropratem
 • Práce s obézními dětmi a jejich rodinami
 • Skupiny sociálních dovedností

Máte zájem o moje služby? Kontaktujte mě.

Omlouvám se případným zájemcům o mé služby, ale v současné době mám stále zcela naplněnou kapacitu a nové klienty nemůžu přijímat.

Děkuji moc za pochopení.

kompas
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt