Mgr. Václava Hübschová

 • Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zde jsem také absolvovala studium celoživotního vzdělávání.
 • Pravidelně se účastním kurzů především v oblasti učení, diagnostiky a náprav specifických poruch učení.
 • Mám mnohaleté zkušenosti s dětmi s poruchami učení v základních školách, kde pracuji jako školní speciální pedagog.
 • Věnuji se dětem předškolního a školního věku. Zaměřuji se na reedukaci specifických poruch učení, školní zralost a připravenost a prevenci poruch  čtení a psaní. Pracuji s dětmi s odkladem školní docházky, aby byl jejich start ve škole úspěšný. Ve své praxi také využívám  programy pro předškoláky a rané školáky Maxík a Hypo a program pro děti školního věku Kupoz.
portret3

Moje Specializace

 • Speciálně pedagogické poradenství
 • Reedukace specifických poruch učení
 • Diagnostika školní připravenosti
 • Příprava předškoláků na vstup do základní školy
 • Péče o děti s odkladem školní docházky
 • Stimulační programy pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík, Hypo
 • Programy pro rozvoj pozornosti a kognitivních funkcí u dětí školního věku – Kupoz, Ropratem

Máte zájem o moje služby? Kontaktujte mě.

kompas
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt