PhDr. Lenka Bezděková

 • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a pedagogiku na FF UK v Praze.
 • Pracovala jako psycholog na Dětské psychiatrické klinice v Motole a dětské neurologii Thomayerovy nemocnice.
 • Spolupracovala jsem s MŠ a v současné době pracuji jako školní psycholog.
 • Absolvovala jsem 5letý psychoterapeutický výcvik SUR a výcvik v relaxačních technikách.
 • V loňském roce jsem úspěšně dokončila komplexní výcvik biosyntetické psychoterapie.
 • Mám bohaté zkušenosti s výchovou svých 4 dětí.
 • Zajímám se o práci s tělem, absolvovala jsem kurz hloubkových masáží Dr. Schmitta, základní kurzy Biosyntézy a Pesso Boyden přístupu.
 • Oslovují mě techniky NLP, využívám MBTI typologii pro práci s dětmi a různé kreativní neverbální a projektivní metody.
 • Nabízím psychologické poradenství a terapii pro děti, dospívající i dospělé. Nejčastěji se zabýváme problematikou související s vývojovými úkoly dítěte, nejistotami kolem rodičovství, výchovnými nebo školními problémy, adaptací na školu či školku, psychosomatickými obtížemi, vztahovými problémy, stresem a tomu, jak mu čelit, podporou při náročných životních situacích…
 • Při práci využívám relaxační techniky, dechová cvičení, imaginace, různé hravé, výtvarné a kreativní techniky.
 • Ráda pracuji s dětmi a dospívajícími, kde kladu velký důraz na sebepoznání. Díky němu mohou objevovat své silné stránky a strategie lepšího fungování. A na jejich základě si budovat sebevědomí. Práce s dětmi a mladistvými mi připadá jako sázení semínek do úrodného terénu. Děti jsou ještě velmi otevřené a když se to nové, pro ně přínosné ujme, vyklíčí a rozkošatí se v něco krásného. A to, že se jako mladí učí řešit různé problémy a orientovat se v nepřehledných situacích, jim dává dobré vybavení a porozumění pro život, lepší vztah k sobě i ostatním.
portret2

Moje Specializace

 • Psychologické poradenství
 • Výchovné poradenství pro děti předškolního a školního věku
 • Individuální terapie pro děti, dospívající a dospělé
 • Relaxační techniky
 • Práce se stresem
 • Schmittovy masáže

Máte zájem o moje služby? Kontaktujte mě.

Od ledna 2024 přijímám klienty na svém novém pracovišti Senovážné náměstí 978/23, Praha 1. Těším se na Vás.

kompas
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt